Natuurbeheer

Ons bedrijf is een typisch beheersbedrijf: de werkzaamheden zijn volledig gericht op beheer middels onze Limousin-en Dexterrunderen, die op zeer natuurlijke wijze worden gehouden. Hoewel niet strikt noodzakelijk, worden de dieren in de wintertijd grotendeels binnen gehouden in potstallen op stro. De hierbij geproduceerde mest wordt in het voorjaar uitgereden in het reservaatgebied, een uitstekende stimulans voor zeer talrijk broedende weidevogels. Extensieve begrazing en een late maaidatum zorgen zo al jaren voor een uitstekend resultaat. Ook het onderhoud van de wandelpaden door het gebied behoort tot onze taak. Vanaf deze paden zijn weidevogels en zeer talrijk voorkomende (rot)ganzen goed te bekijken.